Đại biểu HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

894

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX, trong ngày 14/6/2019 HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu HĐND huyện với cử tri trong toàn huyện tại 14 cụm xã, thị trấn với 7 tổ Đại biểu HĐND huyện.

Tại 14 cụm xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có sự tham dự của các ông bà là Đại biểu HĐND huyện khóa XIX được bầu tại các cụm thuộc 27 xã, thị trấn trong toàn huyện. Cùng tham dự có đại diện HĐND huyện, các phòng ban chuyên môn, cơ quan ngành có liên quan, đại diện MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện. Phía xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và cử tri của các cụm xã.

Tổ Đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại cụm xã Nga Thắng- Nga Văn
Tổ Đại biểu số 7 HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Nga Trung
Tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại cụm xã Nga Thủy- Nga Thanh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện các tổ đại biểu HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX đã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thông báo đến cử tri 2 xã kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa 19, kết quả kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND huyện khóa XIX và thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa 19.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện cơ bản ổn định và phát triển khá hơn so với cùng kỳ, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.640,4 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu công nghiệp và dịch vụ, cụ thể, nông lâm nghiệp thủy sản đạt 28%, giảm 0,6%, công nghiệp xây dựng 42,2% tăng 0,5%, thương mại dịch vụ 29,8% tăng 0,1% so với năm 2018. Trong nông nghiệp, sản xuất vụ chiêm xuân 2019 tiếp tục được mùa, nét nổi bật đó là diện tích dưa hấu, khoai tây tăng lên đem lại giá trị thu nhập cao, ổn định cho nhân dân. Ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn, đầu năm 2019 phải đối phó với dịch bệnh tai xanh, lở mồm long móng và hiện tại toàn huyện đang phải đối phó với dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, chưa có vacxin phòng bệnh, đến ngày 13/6/2019 trên địa bàn huyện đã phát hiện dịch bệnh xảy ra tại 12 hộ tại 7 thôn, 5 xã Nga Văn, Nga Thủy, Nga Trường, Nga Trung và Thị trấn Nga Sơn đã tiêu hủy 212 con với tổng trọng lượng trên 9.309,5kg theo đúng quy định. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được mở rộng, thu hút tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao; phong trào nông thôn mới được triển khai tích cực, hiệu quả, đến nay toàn huyện đạt 18,46 tiêu chí, có 20/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 6 xã còn lại về đích cuối năm 2019; văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong6 tháng đầunăm 2019, bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị, đề nghị quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân, nhất là vấn đề: ô nhiễm môi trường, thu gom xử lý rác thải nông thôn, nước thải; giao thông (xe quá tải, một số tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, đề nghị nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên xã đã xuống cấp; chi trả chế độ đối với người có công, đề nghị có cơ chế hỗ trợ sản xuất cho nhân dân vùng chiêm, vùng khó khăn, giải pháp chuyển đổi giống cây trồng, bao tiêu sản phẩm; kiên cố hóa kênh mương, đường nội đồng; việc cấp giấy CNQSD đất ở còn tồn đọng tại các xã; Phản ánh thái độ thực thi công vụ của một số cán bộ, viên chức tại một số xã còn chưa sâu sát, quan liêu…

Cử tri tại các cụm xã, thị trấn phản ánh, kiến nghị tâm tư nguyện vọng với Đại biểu HĐND huyện kháo XIX

Tại các điểm cụm tiếp xúc cử tri, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vị đại biểu HĐND huyện đại diện cho đoàn đã nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời trao đổi, giải thích thêm những ý kiến trong thẩm quyền ngay tại hội nghị, những vấn đề mà cử quan tâm và kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi đến cơ quan chức năng cóthẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện khóa XIX, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Nguồn: http://ngason.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-hdnd/dai-bieu-hdnd-huyen-nga-son-khoa-xix-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-9.html