13040852_707451362691649_7975415808014887870_o

Công an huyện Nga Sơn: Đảm bảo tốt ANTT lễ hội Mai An Tiêm năm 2016
13062923_707451282691657_2060230222644017816_o