Công an huyện Nga Sơn: Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

1360

Sáng 28/01/2018, Công huyện Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Nga Sơn hướng về cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Huyện Nga Sơn có 43 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, bao gồm dịch vụ cầm đồ, Nhà nghỉ, khách sạn; Karaoke; dầu khí hóa lỏng; masage và dịch vụ in ấn. Thời gian qua, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT đã luôn được Công an huyện phối hợp các cấp, các ngành quan tâm và quản lý có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn có nhiều lĩnh vực, ngành nghề thuộc diện nhạy cảm mà tội phạm thường lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các cơ sở cho thuê lưu trú, dịch vụ cầm đồ, cơ sở masage, karaoke, quán bar, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ.v.v.
Tại Hội nghị, các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện đã được quán triệt Nghị định 72/2009/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; những hướng dẫn về hồ sơ quản lý, báo cáo hoạt động của cơ sở đối với cơ quan công an liên quan đến các vấn đề về ANTT. Đồng thời triển khai những nội dung cơ bản của Công an huyện Nga Sơn về kiểm tra công tác lưu trú, tạm trú, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạmv.v.

Trên cơ sở các nội dung đã được tuyên truyền quán triệt, đại điện 43 chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về ANTT, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Nguồn: http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Huong-ve-co-so/39156/