Công an huyện Nga Sơn biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”

1461

Chiều 03/6, Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020…

Giai đoạn 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã trở thành động lực thúc đẩy lực lượng Công an huyện Nga Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Công an huyện Nga Sơn đã luôn chủ động tham mưu toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo ANTT. Trọng tâm là làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện đã khởi tố điều tra 218 vụ/374 bị can, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 80%. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT được tăng cường và phát huy hiệu lực, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được phát triển sâu rộng với nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới; chất lượng cán bộ, đảng viên cũng như vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy và đảng bộ, chi bộ nhất là của người đứng đầu được nâng lên rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ được giữ vững; tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, Công an huyện Nga Sơn liên tục đạt các danh hiệu thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 2 năm liên tục đạt Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025

Nhân dịp này, Công an huyện có 3 tập thể và 11 cá nhân được Giám đốc công an tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, 10 Đội công tác và Công an 24 xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.

Nguồn: http://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/huong-ve-co-so2/cong-an-huyen-nga-son-bieu-duong-nguoi-tot-viec-tot-trong-ph.html