Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn

1796

Ngày 2 – 6, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng,chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chốt gác phòng, chống bệnh DTLCP tại cầu Thắm (Nga Sơn).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y và Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian qua, các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Tuy nhiên, đến ngày 1-6, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 75 hộ ở 32 thôn thuộc 16 xã của huyện Hoằng Hoá; tổng số lợn tiêu huỷ 1.061 con, trọng lượng hơn 126.703 kg. Trong đó, đáng chú ý là trang trại của gia đình ông Nguyễn Quang Niệm, xã Hoằng Quỳ, có tổng đàn 2.657 con, sau 4 ngày công bố dịch trên địa bàn, trang trại đã phải tiêu huỷ 182 con (115 con lợn nái), trọng lượng tiêu huỷ 50.707 kg. Bệnh DTLCP cũng đã xảy ra tại 64 hộ ở 27 thôn thuộc 13 xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tổng số lợn tiêu huỷ 1.777 con lợn, với trọng lượng hơn 117.407 kg. Trong khi đó, tại huyện Nga Sơn bệnh DTLCP đã xảy ra tại 5 hộ ở 4 thôn thuộc 3 xã, thị trấn; đã tiêu huỷ 125 con lợn, trọng lượng 5.249 kg.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo tại buổi làm việc.

Để khống chế, đẩy lùi bệnh DTLCP trên địa bàn, các huyện đang tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trọng tâm là kiểm soát vận chuyển lưu thông, giết mổ, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hoá chất; ngăn ngừa đường truyền bệnh dịch; khu vực chuồng trại chăn nuôi được cách ly hoàn. Các huyện cũng đã chủ động bao vây dập dịch ngay khi còn ở diện hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Tập trung tuyên truyền và chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, xử lý môi trường trong chăn nuôi lợn. Kiểm soát chặt chẽ thức ăn chăn nuôi, các yếu tố lây lan dịch bệnh; hạn chế tối đa người, phương tiện ra vào vùng dịch hay chuồng, trại chăn nuôi. Khi có dịch xảy ra trên địa bàn, các xã phải lập biên bản, tiêu huỷ lợn bảo đảm vệ sinh môi trường. Tiếp tục kiểm soát khâu giết mổ và thu gom lợn từ các cơ sở giết mổ, các chợ. Tuyệt đối không để việc vận chuyển lợn từ các địa phương khác vào địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện Hoằng Hóa.

Các huyện cũng đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống bệnh DTLCP. Quản lý chặt chẽ các điểm giết mổ; yêu cầu ký cam kết không giết mổ lợn ốm, lợn bị bệnh dịch. Phân công các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của các huyện chỉ đạo cơ sở. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nắm bắt tình hình, quản lý vận chuyển, giết mổ; cấp giấy xuất xứ nguồn gốc cho nhán dán tiêu thụ lợn…Đồng thời, khuyến cáo nhân dân chưa tái đàn trong vùng có dịch.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của các huyện đó là đàn lợn đến kỳ xuất chuồng chiếm tỷ lệ lớn trên tổng đàn; công tác lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ lợn sống khỏe mạnh trên địa bàn các xã đang có dịch và vùng uy hiếp dịch gặp không ít khó khăn. Do thời gian lưu chuồng lâu, chủ trang trại không còn khả năng cung ứng nguồn thức ăn cũng như diện tích chuồng nuôi (do lợn nái sinh sản, lợn thịt to thêm), sẽ gây tâm lý hoang mang, thiếu tích cực chăm sóc đàn vật nuôi của các hộ chăn nuôi dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Các huyện đề nghị tỉnh, các sở, ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng; rút ngắn thời gian xét nghiệm mẫu hoặc hỗ trợ dụng cụ test nhanh kết quả mẫu dịch tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chăn nuôi kịp thời tiêu thụ lợn khỏe mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn và đại diện lãnh đạo một số xã trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, nêu rõ: Các huyện có tổng đàn lợn lớn, nhiều trang trại chăn nuôi lợn, nhất là huyện Nga Sơn có tổng đàn lợn chiếm khoảng 10% tổng đàn lợn của tỉnh. Bệnh DTLCP rất nguy hiểm, lây lan nhanh, vi rút khỏe và tồn tại lâu. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Tuy nhiên, trong quá trình phòng, chống dịch phải xác định con đường lây lan, như tiếp xúc, ăn uống của lợn, côn trùng… để thực hiện có hiệu quả các giải pháp và bảo đảm căn cơ.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc.

Các huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ chăn nuôi, các chủ trang trại thực hiện cho lợn ăn chín, uống sôi. Đồng thời, tập trung mọi biện pháp để giữ trang trại và hộ chăn nuôi lớn lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chăn nuôi gia trại. Tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng, nhất là dùng vôi bột. Thực hiện có hiệu quả phương châm phòng, chống bệnh DTLCP là hộ giữ hộ, trang trại giữ trang trại, thôn giữ thôn, xã giữ xã, huyện giữ huyện. Bảo đảm 100% các điểm giết mổ phải có giám sát thú y; huyện thực hiện hỗ trợ tiền xét nghiệm để tiêu thụ lợn cho các trang trại, khuyến khích các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sớm tiêu thụ lợn, nhất là tiêu dùng nội bộ.

Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh giao Chi cục thú y phối hợp với các huyện tổ chức tập huấn cho các chủ trang trại, hộ chăn nuôi lợn lớn trên địa bàn về các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y và Văn phòng UBND tỉnh đã đi kiểm tra chốt gác phòng, chống bệnh DTLCP tại cầu Thắm (Nga Sơn).

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi-tai-cac-huyen-hoang-hoa-hau-loc-nga-son/102005.htm