Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá trao nhà tình nghĩa tại huyện Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn

263

(Baothanhhoa.vn) – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hó vừa phối hợp với huyện Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định và bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Bá Hợi ở thôn Đông Sơn, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.

Tại huyện Nga Sơn, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bàn giao nhà cho hai nạn nhân da cam/Dioxin là ông Nguyễn Bá Hợi ở thôn Đông Sơn, xã Nga Hải và ông Đào Trọng Thông ở tiểu khu Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn.

2 ngôi nhà có diện tích từ 75 đến 100m2, tổng kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng/nhà, trong đó Bộ Quốc phòng trích quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng, số còn lại do con, cháu trong dòng họ đóng góp, cùng với sự giúp đỡ ngày công của dân quân và bà con Nhân dân địa phương.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định và bàn giao nhà cho gia đình ông Vũ Văn Thìn ở xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn.

Tại Thị xã Nghi Sơn, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Vũ Văn Thìn, là thân nhân liệt sỹ Vũ Văn Hồng ở thôn 13, xã Ngọc Lĩnh. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 70 mvới tổng kinh phí 120 triệu, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/bo-chqs-tinh-thanh-hoa-trao-nha-tinh-nghia-tai-huyen-nga-son-va-thi-xa-nghi-son/163839.htm