Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn.

401

Ngày 11 /09/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn.

​Dự lễ bế giảng có đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí BTV Huyện ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Huyện uỷ, cán bộ các Khoa, Phòng thuộc Trường chính trị Trường Chính tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí lãnh đạo chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, 92 học viên là cán bộ công chức, viên chức, tại các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.


Sau thời gian tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên có các học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đã được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; Hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, với nội dung chương trình học gồm 03 phần: Phần kiến thức chung; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần kỹ năng bao gồm kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; hướng dẫn viết tiểu luận tình huống theo hướng mở rộng kiến thức. Kết thúc các phần học các học viên đã đi nghiên cứu thực tế tại xã Diên Khánh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, từ đó bổ sung thêm những kiến thức nền tảng để giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Phát biểu tại lễ Bế giảng, đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với việc bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện, qua đó góp phần trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, huyện, xã nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Cũng tại lễ bế giang Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho 92 học viên và trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học.