Ban chỉ huy Quân sự huyện Nga Sơn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

1222

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của lực lượng vũ trang cả nước, sáng ngày 01/3/2019 Ban chỉ huy Quân sự huyện Nga Sơn tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư TTHU, lãnh đạo Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm chính trị, lãnh đạo, chiến sỹ BCH Quân sự huyện, phía 27 xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư ĐU, Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó BCHQS xã và 152 cán bộ, chiến sỹ, tự vệ cơ quan, dân quân tự vệ các xã thị trấn tham gia huấn luyện.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả” hơn 150 đối tượng tham gia huấn luyện sẽ được huấn luyện về đường lối quân sự của Đảng, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc; nắm chắc tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới, huấn luyện kiểm tra sử dụng khí tài quân sự, huấn luyện thể lực và phương án phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Tại Lễ ra quân huấn luyện, Trung tá Mai Thế Sỹ – Chí trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua phấn đấu 100% cơ quan đơn vị, vững mạnh, an toàn tuyệt đối, 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 giữa 3 đại diện lực lượng thường trực, đại diện lực lượng dân quân tự vệ và đại diện lực lượng dự bị động viên.

Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư TTHU đã biểu dương kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện trong phong trào thi đua quyết thắng. Đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ, cụ thể: Tiếp tục giáo dục, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang huyện đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực chủ động; tập trung ổn định tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ đúng chỉ lệnh, tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phấn đấu kết quả huấn luyện đạt 100% yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan ngành phải luôn gắn trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đối với nhiệm vụ huấn luyện, đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong năm, xây dựng nền quốc phòng tòan dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nguồn: http://ngason.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-qp-an/ban-chi-huy-quan-su-huyen-nga-son-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2019.html