Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nga Sơn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

997

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nga Sơn đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nga Sơn triển khai công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chính vì vậy, phong trào đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Với những kết quả đạt được, năm 2019, Ban CHQS huyện Nga Sơn được Bộ Tư lệnh Quân khu IV tặng cờ thi đua quyết thắng.

Thượng tá Dương Văn Thân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nga Sơn cho biết: Để đạt được những thành tích trên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nga Sơn đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương. Đối với lực lượng vũ trang, Ban CHQS huyện Nga Sơn đã triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến từng cán bộ, chiến sĩ trong huyện… Các nội dung, mục tiêu thi đua trong phong trào thi đua và các đợt thi đua cao điểm, đột kích luôn sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Hàng tháng, đều tổ chức bình xét, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Bên cạnh đó, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những tập thể, cá nhân còn hạn chế trong phong trào thi đua, qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt quan tâm, trong đó tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tổ chức học tập và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng của Ban CHQS huyện Nga Sơn năm 2019 là thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Tổ chức huấn luyện và tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện cho đối tượng dân quân, tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 8 xã (gồm: Nga Điền, Nga Hưng, Nga Lĩnh, Nga Thạch, Nga Thắng, Ba Đình, Nga Trung, Nga Thiện) đạt kết quả tốt, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Tham gia các cuộc thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả, thành tích cao… Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn động viên với tổng số quân nhân dự bị 3.228 đồng chí. Đầu năm 2020, đã tổ chức lễ giao nhận 167 công dân lên đường nhập ngũ cho 6 đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Song song với việc huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, Đảng ủy, chỉ huy đã khai thác và đầu tư trên 1 tỷ đồng để củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và công tác cho cán bộ, nhân viên cơ quan, bảo đảm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện của tỉnh.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện trích ủng hộ từ nguồn lương và phụ cấp của mình để đóng góp “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các xã khó khăn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2013 đến cuối năm 2019 đã quyên góp được 210 triệu đồng để ủng hộ các xã Ba Đình, Nga Tân, Nga Tiến, Nga Điền làm đường bê tông liên thôn và sân trường tiểu học.

Với nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Nga Sơn đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-chi-huy-quan-su-huyen-nga-son-dan-dau-phong-trao-thi-dua-quyet-thang/114758.htm