Home Thiên nhiên - Phong cảnh Quê hương đẹp dịu dàng, yêu bình trong album Mùa hoa gạo

Quê hương đẹp dịu dàng, yêu bình trong album Mùa hoa gạo

2812
0
Ông Phan Đức Thắng – Tác giả của nhiều bức ảnh quê hương Nga Sơn

Ảnh: Phan Thắng