Home Lễ hội truyền thống Toàn cảnh lễ hội chùa Hàn Sơn năm 2017

Toàn cảnh lễ hội chùa Hàn Sơn năm 2017

1689
0

Ảnh: Phan Thắng, Đặng Kích, Quản trị viên NgaSon.vn