Rực rỡ cờ hoa lễ hội Mai An Tiêm năm 2017

1605

Ảnh: Phan Thắng, Cộng tác viên NgaSon.Vn