Tag: yêu nước

Giáo dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và...

0
Giáo dân giáo xứ Tam Tổng chúng tôi có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo cũng như các quyết sách mà...

Nga Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm...

0
Thi đua phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu được huyện Nga Sơn lựa chọn trong những năm qua. Bằng việc ban...