Tag: xây dựng nông thôn mới

Huyện Nga Sơn tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn...

0
Ngày 2 - 8, huyện Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia...