Tag: xâu dựng

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nga Sơn...

0
Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các nguồn...