Tag: xã hội hóa

Xã Nga Yên làm tốt công tác xã hội hóa, hoàn...

0
Trong những năm qua, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, đề ra các chủ trương, cơ chế...