Tag: xã hội

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huyện Nga Sơn đạt...

0
 Năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện Nga   Sơn đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 4,6% kế hoạch. Từ nguồn vốn đầu...

Nga Sơn: Nỗ lực vì tăng trưởng trong những tháng cuối...

0
Tăng trưởng về kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và nhiều mục tiêu...

Nga Sơn – Thanh Hóa: Trên đà phát triển

0
Năm 2015 là năm bản lề cho sự phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Nga Sơn...

Khai thác tiềm năng lợi thế, huyện Nga Sơn đẩy mạnh...

0
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành...

Nga Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm...

0
Thi đua phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu được huyện Nga Sơn lựa chọn trong những năm qua. Bằng việc ban...

Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: Những điểm sáng

0
Thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục phát...

MTTQ huyện Nga Sơn nhiều hoạt động vì an sinh xã...

0
Nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các...