Tag: vụ mùa

Huyện Nga Sơn: Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm...

0
Theo khung lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, thời vụ gieo cấy tốt nhất trong vụ mùa năm 2017 là từ 15/5 đến...