Tag: vũ khí

Kết quả bước đầu thu hồi và phòng ngừa đấu tranh...

0
Thực hiện kế hoạch của Gíám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với...

Mang súng đi bắn đối thủ để bênh anh cùng cha...

0
Biết đối thủ đang tìm đánh người anh cùng cha khác mẹ của mình, Nguyễn Huy Quý (Ninh Bình) đem súng hoa cải đi...