Tag: vụ đông

Huyện Nga Sơn tập trung sản xuất vụ Đông 2018 –...

0
Hiện nay, huyện Nga Sơn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ...

Thanh Hóa: Nga Sơn phát triển sản xuất vụ đông theo...

0
Những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, dồn điền đổi thửa, khuyến khích nông dân, các thành...