Tag: vốn vay

Nông dân Nga Thái sử dụng đồng vốn hiệu quả

0
Vùng bãi ngang ven biển Nga Thái thuộc huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) được NHCSXH lựa chọn làm xã điểm, cùng với thực hiện...