Home Tags Vốn đầu tư

Tag: vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huyện Nga Sơn đạt...

 Năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện Nga   Sơn đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 4,6% kế hoạch.