Tag: ven biển

Thanh Hóa xin đầu tư BT tuyến đường Nga Sơn –...

0
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa sẽ được đầu tư theo hình thức...