Tag: vai trò lãnh đạo

Đảng bộ huyện Nga Sơn phát huy vai trò lãnh đạo...

0
Đảng bộ huyện Nga Sơn hiện có 8.256 đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở đảng (27 đảng bộ xã, thị trấn; 12...