Tag: tư sy

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ...

0
(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện...