Tag: tư liệu

Huyện Nga Sơn tổ chức triển lãm, trưng bài tư liệu...

0
Ngày 24/8, tại trung tâm hội nghị huyện, Sở thông tin truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Nga Sơn tổ...