Tag: trưởng thôn

Nữ cử nhân luật làm trưởng thôn

0
Tốt nghiệp Khoa Luật của Trường Đại học Vinh, chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Nga Thủy (Nga Sơn) trở về quê chọn...