Tag: trùng tu

Phản hồi sau bài “Nổ mìn khai thác đá, dân kêu...

0
Ngay sau khi Văn Hóa có bài “Nổ mìn khai thác đá, dân kêu trời, di tích bị đe dọa” (số 3106) ra ngày 6.6.2018, ngày...

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch...

0
Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn và Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Bá vừa tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn...