Tag: trung tâm giáo dục thường xuyên

Nga Sơn: Giải thể trường nhiều học sinh để sáp nhập...

0
Mặc dù là những trường trung cấp đang hoạt động tốt, có số học sinh theo học hàng năm từ 600 đến gần 700...

Trường trung cấp nghề Nga Sơn (Thanh Hóa): Nỗ lực để...

0
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trong những năm qua Trường trung cấp nghề...