Home Tags Trung tâm

Tag: trung tâm

Huyện Nga Sơn: 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn...

Để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, từ tháng 1-2018, huyện Nga Sơn đã...

Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Nga Sơn...

Nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện sưc khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần từng bước thúc...