Tag: trung tâm

Huyện Nga Sơn: 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn...

0
Để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, từ tháng 1-2018, huyện Nga Sơn đã...

Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Nga Sơn...

0
Nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện sưc khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần từng bước thúc...