Tag: trụ trì

Lễ bổ nhiệm trụ trì tại chùa Đống Cao – Thanh...

0
Ngày 08 tháng 08 năm 2017 (nhằm 16/06 nhuận Đinh Dậu) Thượng Tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến...