Tag: trồng trọt

Tích tụ đất đai, phát triển cây trồng giá trị kinh...

0
Xóa bỏ sự manh mún, nhỏ lẻ để xác lập những vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa đã trở thành phong trào sâu...