Tag: trồng hoa

Trồng hoa công nghệ cao bán Tết, bông to đẹp mê...

0
Từ khi chuyển sang trồng hoa trong nhà màng hướng nông nghiệp công nghệ cao, vụ hoa Tết nào gia đình bà Phạm Thị...