Tag: trồng dưa lưới nhà kính

Nga Sơn: Trồng dưa trong nhà kính, mỗi vụ lãi 50...

0
Với quyết tâm phải làm ra sản phẩm nông nghiệp sạch, ông Mai Văn Hào ở xóm Trung Thành, xã Nga Thành, huyện Nga...