Tag: trao giấy khen

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước...

0
Ngày 11 /09/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến...