Tag: trái phép. xuất nhập cảnh

Tuyên truyền vận động nhân dân không xuất cảnh đi lao...

0
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Nga Sơn có hơn 400 trường hợp người dân xuất cảnh trái phép...