Tag: tồn tại

Nga Sơn khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực...

0
Thực hiện thông báo của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC...