Tag: toàn dân

Huyện Nga Sơn: 20 xã và 114 thôn đạt chuẩn nông...

0
Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ...