Tag: tinh thần

Nga Sơn nỗ lực nâng cao chất lượng làng văn hóa

0
Những năm qua, chất lượng, hiệu quả của phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện...