Tag: tình cảm

Tâm sự bạn đọc – Nơi tôi sống: Quê mẹ ngày...

0
Gánh khoai lang oằn nặng trên đôi vai của mẹ ngày xưa đã nuôi ước mơ tôi khôn lớn. Từ một đứa trẻ quê...