Tag: tín dụng

Vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển nghề chiếu...

0
 Nói đến vùng đất Nga Sơn là nói đến sản phẩm mang thương hiệu dân gian chiếu cói. Nghề làm chiếu cói hiện đem...

Nga Sơn: Chỉ thị số 40 góp phần đẩy mạnh tín...

0
Có thể khẳng định, kể từ khi triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự...

Ngân hàng VP Bank tuyển dụng chuyên viên thẩm định tín...

0
Ngân hàng VP Bank tuyển dụng chuyên viên thẩm định tín dụng Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận và thực hiện thẩm định...

Tín dụng chính sách với làng nghề chiếu cói truyền thống

0
KTNT - Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hoá) nổi tiếng từ xưa và đã đi vào ca dao của người Việt Nam. “Chiếu Nga...