Tag: tiểu học nga hải

Trường tiểu học Nga Hải đón bằng công nhận trường chuẩn...

0
Những năm 1936-1939 xã Nga Hải có 2 thôn là Cầu Hải và Bái Nại, nên được mở 2 trường và tồn tại trong 5 năm. Mỗi...