Tag: tiêu cực

Xử lý nghiêm những vi phạm tại Trung tâm Giáo dục...

0
Tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, một bất ngờ xảy...