Home Tags Tiêu chí quốc gia

Tag: tiêu chí quốc gia

Công nhận 50 xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí...

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận công nhận 50 xã,...