Tag: tiết canh

Theo dõi 24 người cùng ăn tiết canh với người bị...

0
Có 24 người đang được ngành chức năng theo dõi do cùng ăn tiết canh trong buổi liên hoan với nạn nhân vừa bị...