Tag: tiếp nhận khiếu nại

Huyện Nga Sơn: Tiếp nhận 472 đơn khiếu nại, tố cáo

0
 Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo...