Tag: tiên tiến

Liên đoàn lao động huyện Nga Sơn biểu dương điển hình...

0
LĐLĐ huyện Nga Sơn vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức, người lao động, giai...