Tag: tiên phước

Thắm tình Nga Sơn – Tiên Phước

0
Trong những năm qua, hai huyện Nga Sơn - Tiên Phước đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, giao lưu, học...