Home Tags Thủy sản

Tag: thủy sản

Huyện Nga Sơn phát triển nuôi trồng thủy sản

Những năm qua, huyện Nga Sơn đã tập trung khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế diện...

Huyện Nga Sơn: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy...

9 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt...

Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản huyện Nga...

Tháng 8 năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt 584,9...

Huyện Nga Sơn chuyển đổi hơn 204 ha đất chuyên lúa...

Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã triển khai thực hiện chuyển đổi đất lúa, đất lúa - màu, đất màu...

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện...

3 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt 1.496,5 tấn. Trong đó,...

Sản lượng khai thác và nuôi thủy sản của huyện Nga...

6 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt hơn 3.100 tấn. Trong...

Huyện Nga Sơn khai thác tiềm năng, phát triển thủy sản

Nghề nuôi trồng thủy sản ở Nga Sơn đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp,...

Giải pháp nuôi tôm vụ xuân hè 2017 ở Nga Sơn

Cùng với việc chỉ đạo nuôi thả kịp thời vụ, huyện Nga Sơn tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các...

Huyện Nga Sơn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...

Năm 2014, huyện Nga Sơn triển khai Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn giai đoạn 2014 -...

Nga Sơn – Khởi sắc một vùng quê

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp về Nga Tiến – xã ven biển của huyện Nga Sơn. Trong cái nắng nhẹ...