Tag: thủy quái

Xuất hiện thủy quái tại sông Hưng Long khu vực thị...

0
Bài viết được viết vào ngày cá tháng tư với mục đích vui vẻ. Nội dung hư cấu hoàn toàn.  Rạng sáng hôm nay, người...